Agri-Financiering
Erfpachtfinanciering
Landbouwgronden
Nederland
 
     
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    9331 BK Norg
    06 21 56 79 15
     
    info@agri-financiering.nl
     
   
  ____________________________________________
       

 

     
       
  Normwaarde gronden box3 2018  
  Normwaarde gronden box3 2017  
  Normwaarde gronden box3 2016  
  Normwaarde gronden box3 2015  
  Normwaarde gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRONDLEASING
Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen Contact

 

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Blijvend gras- en bouwland, geen grondspeculatie.


Agri-Financiering is landelijk actief met de financiering van landbouwgronden op basis van 30-jarige erfpacht met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen solide agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij en Akkerbouw.

Financieringspercentage
t/m 70% van de vrije verkeerswaarde, bij hoge uitzondering 100%.

Erfpachtcanon
De jaarlijkse canon annuïteit is berekend op basis van een rente- en een aflossingscomponent samen 5% van de vrije verkeerswaarde oftewel 5/70 deel van het gefinancierde bedrag.
Het aflossingscomponent, 2/3 x 30 maal de jaarcanon, is gelijk aan de vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht en wordt tijdsevenredig in mindering gebracht op de vrije verkeerswaarde bij koop.

Herziening erfpachtcanon
De canon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Fiscaliteit erfpachtcanon
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Kooprecht, aflossingseffect gelijk aan de vrije verkeerwaarde
Het aflossingseffect van het kooprecht, 2/3 x 30 maal de jaarcanon, is gelijk aan de vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht.

 

Meer informatie kooprecht .....

 

Voorbeeld grondleasing in euro's per hectare

         
Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond (financieringssom) 50.000 100%  
  Investering ondernemer 15.000 30%  
  Gefinancierd bedrag 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  Erfpachtcanon 5/70 deel van 35.000 2.500 5,0%  
  Voordeel IB, tarief 38,10% 953 1,9%  
  Netto jaarlasten: 1.547 3,1%  
         
  Koop einde erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde einde erfpacht 75.000    
  Af: vrije waarde aanvang erfpacht (2/3 x 30 x 2.500) 50.000    
  Koopprijs ondernemer: 25.000    
         
  Voordeel ondernemer einde erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde einde erfpacht 75.000    
  Investering ondernemer aanvang erfpacht 15.000      
  Koopprijs ondernemer einde erfpacht 25.000      
  Verkrijgingsprijs landbouwgrond 40.000    
  Voordeel ondernemer: 35.000    
         
         

___________________________________

 

Copyright Agri-Financiering 2019