Agri-Financiering
Erfpachtfinanciering
Landbouwgronden
Nederland
 
     
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    9331 BK Norg
    06 21 56 79 15
     
    info@agri-financiering.nl
     
   
  ____________________________________________
       

 

     
       
  Normwaarde gronden box3 2018  
  Normwaarde gronden box3 2017  
  Normwaarde gronden box3 2016  
  Normwaarde gronden box3 2015  
  Normwaarde gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRONDLEASING
Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen Contact

 

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Blijvend gras- en bouwland, geen grondspeculatie.


Agri-Financiering is landelijk actief met de financiering van landbouwgronden op basis van 30-jarige erfpacht met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen solide agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij en Akkerbouw.

Financieringspercentage
t/m 70% van de vrije verkeerswaarde, bij hoge uitzondering 100%.

Erfpachtcanon
De jaarlijkse canon (annuïteit) is gelijk aan 5/70 deel van het gefinancierde bedrag. Bij koop wordt 2/3 deel van 30 maal de jaarcanon, tijdsevenredig op de vrije verkeerswaarde in mindering gebracht.

Herziening erfpachtcanon
De canon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Fiscaliteit erfpachtcanon
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Aflossingseffect kooprecht gelijk aan de vrije verkeerwaarde aanvang erfpacht
Het aflossing effect van het kooprecht, 2/3 deel van 30 maal de jaarcanon, is gelijk aan de vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht.

 

Meer informatie kooprecht .....

 

Voorbeeld grondleasing in euro's per hectare

             
Aanvang erfpacht          
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000 100%      
  Investering ondernemer 15.000 30%      
  Gefinancierd bedrag 35.000 70%      
             
  Jaarlasten          
  Canon 5/70 x 35.000 2.500 5,0%      
  Voordeel IB, tarief 38,10% 953 1,9%      
  Netto jaarlasten: 1.547 3,1%      
             
  Koop einde erfpacht          
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000   70.000    
  Af: canon á 2.500 x 2/3 x 30 50.000   50.000    
  Koopprijs ondernemer: nihil   20.000    
             
  Verkrijgingsprijs landbouwgrond          
  Investering aanvang erfpacht 15.000   15.000    
  Koopprijs einde erfpacht nihil   20.000    
  Verkrijgingsprijs ondernemer: 35.000   35.000    
  Voordeel ondernemer: 35.000   35.000    
             
 
 

___________________________________

 

Copyright Agri-Financiering 2019