Agri-Financiering
Erfpachtfinanciering
Landbouwgronden
Nederland
 
     
    R. Tjoelker  
    Grondzaken Norg  
    Volmachtenlaan 3  
    9331 BK NORG  
    Tel: 0592 - 670 343  
    info@agri-financiering.nl  
   
  ____________________________________________
       

 

Ontwerpakte Grondleasing. 2017  
       
  Normwaarde gronden box3   2016  
  Normwaarde gronden box3   2015  
  Normwaarde gronden box3   2014  
  Normwaarde gronden box3   2013  
  Normwaarde gronden box3   2012  
  Normwaarde gronden box3   2011  
       
   

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRONDLEASING
Home Kooprecht Ontwerpakte Grondleasing Notariskantoor
Grondprijzen Contact

 

GRONDFINANCIERING t/m 100%


Agri-Financiering

Erfpachtfinanciering Landbouwgronden Nederland

Agri-Financiering is landelijk actief met de financiering van landbouwgronden op basis van 30-jarige erfpacht met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Kooprecht - de grond komt naar de ondernemer toe
Met grondleasing komt de grond naar de ondernemer toe, het aflossingseffect van het kooprecht is gelijk aan 30 maal de jaarlijkse canon op koopmoment.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen solide agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij en Akkerbouw.

Financieringspercentage
t/m 70% van de vrije verkeerswaarde, bij hoge uitzondering 100%.

Erfpachtcanon
De jaarlijkse canon bedraagt 6% van het gefinancierde bedrag en wordt bij koop 30 maal in mindering gebracht op de vrije verkeerswaarde.

Herziening erfpachtcanon
De canon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Fiscaliteit erfpachtcanon
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Aflossingseffect kooprecht gelijk aan 30x de jaarcanon
De ondernemer mag de grond op ieder moment kopen. Hierbij wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met 30 maal de jaarcanon op koopmoment en geldt het restant van de 30-jarige erfpachtsom als minimumkoopprijs.

Meer informatie kooprecht .....

 

Voorbeeld grondleasing in euro's per hectare

   
             
  Financieringspercentage: 70%     100%    
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000 100%   50.000 100%  
  Investering ondernemer 15.000 30%   geen _  
  Gefinancierd bedrag 35.000 70%   50.000 100%  
             
  Jaarlasten            
  Jaarlijkse canon 2.100 4,2%   3.000 6,0%  
  Voordeel IB, tarief 40,8% 857 1,7%   1.224 2,4%  
  Netto jaarlasten: 1.243 2,5%   1.776 3,6%  
             
  Kooprecht            
  vrije verkeerswaarde minus 30 x 2.100 63.000 126%   63.000 126%  
             
 


___________________________________

 

Copyright © Agri-Financiering 2017