Agri-Financiering
Erfpachtfinanciering
Landbouwgronden
Nederland
 
     
    Grondzaken Norg
    R. Tjoelker
    Volmachtenlaan 3
    9331 BK Norg
    Tel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
     
   
  ____________________________________________
       

 

  Normwaarde onverpachte   gronden box 3:  
       
  Normwaarde gronden box3 2018  
  Normwaarde gronden box3 2017  
  Normwaarde gronden box3 2016  
  Normwaarde gronden box3 2015  
  Normwaarde gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRONDLEASING
Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS landbouw
 

KOOPRECHT GRONDLEASING

 

RECHT VAN KOOP

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

Alsdan is de koopprijs gelijk aan de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met twee/derde (2/3) van de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, vermenigvuldigd het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

Doch de koopprijs is nimmer minder dan dertig (30) maal de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, gedeeld door één/vierde (1/4), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€//////), gedeeld door één/vierde (1/4), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.


Ontwerpakte 2019 pdf

___________________________________

 

 

 

 

Copyright Agri-Financiering 2019