Agri-Financiering
Erfpachtfinanciering
Landbouwgronden
Nederland
 
     
    Grondzaken Norg
    R. Tjoelker
    Lokzijlskamp 2
    9331 BP Norg
    Tel: 06 215 67 915
    info@agri-financiering.nl
     
   
  ____________________________________________
       

 

 

Waardering verpachte gronden  Box 3:

 
       
  Waardering gronden box3 2019  
  Waardering gronden box3 2018  
  Waardering gronden box3 2017  
  Waardering gronden box3 2016  
  Waardering gronden box3 2015  
  Waardering gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRONDLEASING
Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS-prijsindex (CPI)
 

KOOPRECHT GRONDLEASING

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

a. Alsdan is de koopprijs gelijk aan de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€//////), vermenigvuldigd met twee derde (2/3) van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

b. Doch de koopprijs is nimmer minder dan dertig (30) maal de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, gedeeld door drie tiende (0,3), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€//////) gedeeld door drie tiende (0,3), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.


Ontwerpakte 2020 pdf

___________________________________

 

 

 

 

Copyright Agri-Financiering 2020