Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS-prijsindex (CPI)

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

30-jarige erfpacht.

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

a. Alsdan is de koopprijs gelijk aan de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€ ///////) maal twintig/eenentwintigste (20/21), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

b. Doch de koopprijs is nimmer minder dan dertig (30) maal de jaarlijks verschuldigde canon op het moment van uitoefening van het kooprecht gedeeld door zeven tiende (0,7), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€ ///////) gedeeld door zeven tiende (0,7), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

__________________________________

Ontwerpakte.pdf

 

     
    CONTACT
    Agri-Financiering
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ____________________________________________
     
  30-jarige erfpacht, grondrente 1,67%  
  26-jarige erfpacht, grondrente 1,15%  
       

 

 

 

 
       
  Waardering gronden box3 2019  
  Waardering gronden box3 2018  
  Waardering gronden box3 2017  
  Waardering gronden box3 2016  
  Waardering gronden box3 2015  
  Waardering gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Agri-Financiering 2020