Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen KadastraleKaart CBS-prijsindex (CPI)

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

a. Alsdan is de koopprijs gelijk aan de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€ ///////) gedeeld door zeven tiende (0,7), vermenigvuldigd met twee/derde (2/3) van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

b. Doch de koopprijs is ten minste gelijk aan dertig (30) maal de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, gedeeld door zeven tiende (0,7), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€ ///////) gedeeld door zeven tiende (0,7), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

Ontwerpakte.pdf.......

__________________________________

 

 
Agri-Financiering
GRONDLEASING
&
BELEGGING
LANDBOUWGRONDEN
NEDERLAND
_________________
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ________________________________________
     
Actueel Agrarisch Nieuws
deagrinotaris.nl
     
     
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021