Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Kadastrale Kaart Grondprijzen Notariskantoor Actueel Agrarisch Nieuws

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

Alsdan is de koopprijs gelijk aan de optelsom van beide rekenuitkomsten hierna onder a en b, waarbij jaargedeelten worden meegerekend en negatieve uitkomsten niet meetellen:

a. de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, gedeeld door zeven tiende (0,7), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, maximaal eenentwintig (21);

b. de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, maal dertig (30), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (///////), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht.

 

Voorbeelden uitwerking kooprecht:
 
Koop na 20 jaar
 
 
a. Vrije verkeerswaarde koopmoment 50.000    
  Af: jaarcanon koopmoment à 1.750 / 0,7 x 20 50.000    
  Rekenuitkomst:     0
b. Jaarcanon koopmoment à 1.750 x 30 52.500    
  Af: jaarcanon à 1.750 x 20 35.000    
  Rekenuitkomst:     17.500
  Koopprijs ondernemer na 20 jaar:     17.500

 

 
Koop na 30 jaar (einde erfpacht)
 
 
a. Vrije verkeerswaarde koopmoment 50.000    
  Af: jaarcanon koopmoment à 1.750 / 0,7 x 21 52.500    
  Rekenuitkomst:     0
b. Jaarcanon koopmoment à 1.750 x 30 52.500    
  Af: jaarcanon à 1.750 x 30 52.500    
  Rekenuitkomst:     0
  Koopprijs ondernemer einde erfpacht:     0

 

Erfpachtvoorwaarden.pdf

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ________________________________________
     
     
     
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021