Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS-prijsindex (CPI)

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Grondrente vanaf 1,666%

Geen grondspeculatie, blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING.

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw, k
leinschalige ondernemingen en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financieringspercentage 70% t/m 100% van de vrije verkeerswaarde bij aankoop aangrenzende grond huiskavel.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon is gelijk aan 5% van het gefinancierde bedrag, waarvan één derde 1,666% zuivere grondrente en twee derde 3,333% vermogensopbouw ondernemer.

Erfpachtcanon volledig fiscaal aftrekbaar
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Herziening erfpachtcanon
De erfpachtcanon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Kooprecht
De ondernemer kan de grond op ieder moment kopen. De waarde van het kooprecht is gelijk aan de vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht en wordt tijdsevenredig in mindering gebracht bij koop.

Koopprijs
De koopprijs is enkel de meerwaarde van de grond, gerekend vanaf
de vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht, met een minimum gelijk
aan de canonsom van de resterende looptijd gedeeld door één derde.

Kostenbuffer Grondleasing versus Hypotheek
____________________________________


Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde aan te kopen grond 50.000 100%  
  Investering ondernemer 15.000 30%  
  Te financieren bedrag middels grondleasing 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  Erfpachtcanon à 5% van 35.000 1.750 5,00%  
  Fiscaal voordeel, IB-tarief 37,10% 650 1,80%  
  Netto jaarlasten: 1.100 3,20%  
         
  Vermogensopbouw ondernemer /jaar      
  Vermogensopbouw ondernemer 2/3 van 1.750 1.167 3,33%  
  Zuivere grondrente 1/3 van 1.750 583 1,66%  
  Samen de jaarlijkse erfpachtcanon: 1.750 5,00%  
         
  Bij koop wordt de vrije verkeerwaarde tijdsevenredig verminderd met:      
  a. investering ondernemer aanvang erfpacht 15.000 30%  
  b. vermogensopbouw ondernemer 2/3 van 1.750 x 30 jaar 35.000 70%  
  De totaalwaarde van het kooprecht: 50.000 100%  
 
 
  Ontwerpakte kooprecht.......  
     
 

 

 

 
Agri-Financiering
GRONDLEASING
&
BELEGGING
LANDBOUWGRONDEN
NEDERLAND
_________________
 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ____________________________________
     
     
     
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021