Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Gratis Kadastralekaart Agri Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Geen grondspeculatie blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Grondrente 1,67%


Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werk- en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Grondleasing verschaft de ondernemer eigen vermogen
Met grondleasing groeit de grond naar de ondernemer toe, met als resultaat eigen vermogen gelijk aan de vrije verkeerswaarde van de grond.

Bestaande renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen bestaande renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw
en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financieringspercentage t/m 100% van de vrije verkeerswaarde indien ligging nabij de huiskavel en het goede landbouwgrond betreft.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon is berekend op basis van 1,67% rente en 3,33% aflossing, samen 5% van het gefinancierde bedrag.
De erfpachtcanon is waardevast en volledig fiscaal aftrekbaar.

Koopprijs nihil einde erfpacht
De ondernemer mag de grond op ieder moment kopen waarbij de vrije verkeerswaarde tijdsevenredig wordt verminderd met 2/3 van 30 maal de jaarcanon à 5% = 100%.

Onherroepelijk kooprecht
Het kooprecht is onherroepelijk zonder beperkende voorwaarden en mag op ieder moment worden uitgeoefend.

Klik hier voor tekst kooprecht.....

____________________________________


Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  100% financiering  
  Vrije verkeerswaarde 50.000 100%  
  Gefinancierd bedrag middels grondleasing: 50.000 100%  
         
  Jaarlasten      
  Erfpachtcanon 2.500 5,00%  
  Fiscale besparing IB-tarief 49,50% 1.250 2,50%  
  Netto jaarlasten: 1.250 2,50%  
     
  Koopprijs ondernemer einde erfpacht
  Vrije verkeerswaarde einde erfpacht 50.000 100%  
  Af: canon à 2.500 x 2/3 x 30 50.000 100%  
  Koopprijs ondernemer: nihil    
     
 
 
     
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 

 

 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     
     

 

Waardering gronden box3 2021

  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2022