Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Notariskantoor Grondprijzen Gratis Kadastralekaart Agri Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Grondrente 1,67%

 

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werk- en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw, k
leinschalige ondernemingen en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financieringspercentage t/m 70% van de vrije verkeerswaarde en t/m 100% bij aankoop aangrenzende grond huiskavel.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon à 5% van het gefinancierde bedrag is berekend op basis van 1,67% rente en 3,33% aflossing, de canon is waardevast en wordt bij koop tijdsevenredig 30 maal in mindering gebracht, de erfpachtcanon is volledig fiscaal aftrekbaar. 

Koop op ieder moment
Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde tijdsevenredig verminderd met 30 maal de jaarcanon, einde erfpacht is de koopprijs nagenoeg nihil.

Onherroepelijk kooprecht
Het kooprecht van de ondernemer is onherroepelijk, zonder beperkende voorwaarden en mag op ieder moment worden uitgeoefend.

Klik hier voor rekenvoorbeeld koopprijs einde erfpacht.....

____________________________________


Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000 100%  
  Inbreng ondernemer 15.000 30%  
  Te financieren bedrag middels grondleasing 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  Berekend rentedeel 1/3 van 5% 1,666% 583 1,17%  
  Berekend aflossingsdeel 2/3 van 5% 3,333% 1.167 2,33%  
  Samen de erfpachtcanon à 5% van 35.000 1.750 3,50%  
  Fiscale besparing IB-tarief 37,07% 650 1,30%  
  Netto jaarlasten: 1.100 2,20%  
  De fiscale besparing overtreft ruimschoots het rentedeel.  
     
  Klik hier voor rekenvoorbeeld koopprijs einde erfpacht.....  
     
 
 
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 

 

 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.com
    www.agri-financiering.com
  ________________________________________
     

 

 

 

  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2022