Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Kadastrale Kaart Grondprijzen Notariskantoor Actueel Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw, k
leinschalige ondernemingen en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financieringspercentage t/m 70% van de vrije verkeerswaarde en t/m 100% bij aankoop aangrenzende grond huiskavel.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon is berekend op basis van een rente- en een aflossingscomponent, samen 5% van het gefinancierde bedrag. Bij koop worden de jaarcanons van de verstreken jaren van het erfpachtrecht op de vrije verkeerswaarde in mindering gebracht en vervallen de jaarcanons van de resterende looptijd evenredig aan de koopprijs.

Erfpachtcanon volledig fiscaal aftrekbaar
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Herziening erfpachtcanon
De erfpachtcanon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens.

Onherroepelijk kooprecht ondernemer
De ondernemer mag zijn kooprecht op ieder moment uitoefenen, hierbij is de grondeigenaar (bloot eigenaar) niet bevoegd beperkende voorwaarden op te leggen. Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met een bedrag gelijk aan de jaarcanons van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht en vervallen de jaarcanons van de resterende looptijd evenredig aan de koopprijs.      

____________________________________


Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde aan te kopen grond 50.000 100%  
  Inbreng ondernemer 15.000 30%  
  Te financieren bedrag middels grondleasing 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  Rentedeel jaarcanon 583 1,67%  
  Aflossingsdeel jaarcanon 1.167 3,33%  
  Samen de jaarlijkse erfpachtcanon à 5% van 35.000         1.750 5,00%  
  Fiscale besparing IB-tarief 37,10% 650 1,80%  
  Netto jaarlasten: 1.100 3,20%  
         
  Koop einde erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 55.000    
  af: investering aanvang erfpacht 15.000      
  af: aflossingsdeel erfpachtcanon 35.000      
  Totaal af, 30 maal de jaarcanon à 1.750 x 20/21   50.000    
  Koopprijs ondernemer: 5.000    
  Fiscale besparing betaalde erfpachtcanons: 19.500    
  Bij koop tussentijds vervallen de erfpachtcanons van de resterende looptijd evenredig aan de koopprijs.  
         
 
 
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 

 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ________________________________________
     
     
     
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021