Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Erfpachtvoorwaarden Kadastrale Kaart Grondprijzen Notariskantoor Actueel Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Grondrente vanaf 1,67%

Blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw, k
leinschalige ondernemingen en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financieringspercentage 70% t/m 100% van de vrije verkeerswaarde bij aankoop aangrenzende grond huiskavel.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt 5% van het gefinancierde bedrag, waarvan (1/3) 1,67% grondrente en (2/3) 3,33% aflossing.

De eerste 20 jaar dient de erfpachtcanon als aflossing en de resterende 10 jaar als grondrente.

Erfpachtcanon volledig fiscaal aftrekbaar
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Herziening erfpachtcanon
De erfpachtcanon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens.

Kooprecht ondernemer
De ondernemer mag de grond op ieder moment kopen. Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde tijdsevenredig verminderd met een bedrag gelijk aan 20 maal de jaarcanon en de inbreng van de ondernemer aanvang erfpacht, hierbij vervallen de canons van de resterende looptijd evenredig aan de koopprijs.

____________________________________


Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde aan te kopen grond 50.000 100%  
  Inbreng ondernemer 15.000 30%  
  Te financieren bedrag middels grondleasing 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  a. grondrente                                                     583 1,67%  
  b. aflossingsdeel erfpachtcanon   1.167 3,33%  
  Samen de erfpachtcanon à 5% van 35.000           1.750 5,00%  
  Fiscale besparing IB-tarief 37,10% 650 1,80%  
  Netto jaarlasten: 1.100 3,20%  
         
  Koop na 20 jaar      
  Vrije verkeerswaarde 55.000    
  af: inbreng ondernemer aanvang erfpacht 15.000      
  af: erfpachtcanon à 1.750 x 20 j. 35.000      
  Totaal af: 50.000    
  Koopprijs ondernemer: 5.000    
  Fiscale besparing erfpachtcanon in 20 jaar: 13.000    
         
 
 
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 

 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ________________________________________
     
     
     
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021