Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen KadastraleKaart CBS-prijsindex (CPI)

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Grondrente vanaf 1,67%

Geen grondspeculatie, blijvend gras- en bouwland.

GRONDLEASING

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij, Akkerbouw, k
leinschalige ondernemingen en ondernemingen met biologische bedrijfsvoering.

Financiering landbouwgrond t/m 100%
Financieringspercentage 70% t/m 100% van de vrije verkeerswaarde bij aankoop aangrenzende grond huiskavel.

Erfpachtcanon grondleasing
De jaarlijkse erfpachtcanon bestaat uit 1,67% grondrente en 3,33% aflossing, samen 5% van het gefinancierde bedrag.

Erfpachtcanon volledig fiscaal aftrekbaar
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Herziening erfpachtcanon
De erfpachtcanon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Koop op ieder moment
De ondernemer mag de grond op ieder moment kopen.
Als koopprijs geldt de vrije verkeerswaarde verminderd met de investering van ondernemer aanvang erfpacht en het afgelossingsdeel van de erfpachtcanon.
____________________________________


Rekenvoorbeeld grondleasing
 
 
  (euro's per hectare)
  Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde aan te kopen grond 50.000 100%  
  Investering ondernemer 15.000 30%  
  Te financieren bedrag middels grondleasing 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  a. grondrente 583 1,67%  
  b. aflossing 1.167 3,33%  
  Samen de erfpachtcanon à 5% van 35.000 1.750 5,00%  
  Fiscale besparing IB-tarief 37,10% 650 1,80%  
  Netto jaarlasten: 1.100 3,20%  
         
  Koop einde erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde einde erfpacht 55.000    
  Af: investering aanvang erfpacht 15.000    
  Af: aflossingsdeel erfpachtcanon 35.000    
  Totaal af: 50.000    
  Koopprijs ondernemer: 5.000    
  Fiscale besparing canon: 19.500    
  Netto koopprijs: -14.500    
     
  Koop op ieder moment  
 
 
  Verstreken jaren:  9      15     21     30      
 
 
  Vrije verkeerswaarde: 50.000 50.000 50.000 55.000  
  Verminderd met: 15.000 25.000 35.000 50.000  
  Koopprijs ondernemer: 35.000 25.000 15.000 5.000  
  Fiscale besparing canon: 5.850 9.750 13.650 19.500  
  Netto koopprijs: 29.150 15.250 1.350 -14.500  
             
             
 
 
  Ontwerpakte kooprecht.......  
     
 

 

 

 
Agri-Financiering
GRONDLEASING
&
BELEGGING
LANDBOUWGRONDEN
NEDERLAND
_________________
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Mobiel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ________________________________________
     
Actueel Agrarisch Nieuws
deagrinotaris.nl
     
     
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2021